Technologia

Zastosowanie prefabrykowanej konstrukcji drewnianej obniża koszty budowy!

 • • Gotowa konstrukcja drewniana eliminuje konieczność podzlecania wykonywania dachów specjalistycznym firmom (przygotujemy konstrukcję do samodzielnego montażu lub zrobimy to osobiście).
 • • Duża oszczędność czasu poprzez zmniejszenie się zakres robót montażowych na obiekcie.
 • • Istnieje możliwość budowy dachu w zimie a poprzez to wydłużenia sezonu budowlanego.
 • • Inwestor zna ostateczny koszt więźby już w fazie projektowania (przy wykonaniu tradycyjnym przez cieśli, mamy wówczas lepszy lub gorszy szacunek i w końcowym rozrachunku koszt staje się wypadkową wielu składników takich jak: koszt tarcicy, jej transport, odpady, robocizna cieśli, okucia ciesielskie, impregnaty itp) ,
 • • Ponieważ program komputerowy optymalizuje zużycie tarcicy, występują znaczne jej oszczędności w stosunku do klasycznych konstrukcji (20-40% mniej), co pozwala zaoferować niższą cenę,
 • • Możliwość dostarczenia konstrukcji dokładnie przed montażem.

Proces produkcji

Prefabrykacja konstrukcji drewnianej gwarantuje jej jakość i dokładność!

 • • Szybkie wznoszenie dachu z prefabrykatów redukuje zawilgocenie budynku,
 • • System wytwarzania w zakładzie produkcyjnym zapewnia wysoką precyzję wykonania,
 • • Prefabrykowane wiązary charakteryzują się zwiększoną nośnością w stosunku do wiązarów budowanych metodami tradycyjnymi (zbijanych lub skręcanych śrubami),
 • • Większe możliwości uzyskania równej płaszczyzny dachu ułatwia montaż pokrycia i pozwala na jego dokładne wykonanie.
 • • Układanie wiązara przed sprasowaniem w specjalistycznych szablonach zapewnia dokładne i mocne połączenia oraz powtarzalność wymiarów.

Technologia produkcji konstrukcji dachowych:

Produkcją konstrukcji dachowych zajmowali się wcześniej muratorzy, którzy zajmowali się całością budowy domów od piwnic po dach. Z czasem wyodrębniły się specjalizacje takie jak murarz, cieśla czy malarz. Konstrukcja dachowa była domeną cieśli. Wymagało to ogromnej wiedzy specjalistycznej, zwłaszcza umiejętności precyzyjnego cięcia poszczególnych elementów. Krokwia, jętka, kulawka, czy murłata, to tylko niektóre pojęcia ze słownika cieśli. Wkroczenie technologii CNC do konstrukcji dachowych pozwala na wizualizację w 3D zaprojektowanej konstrukcji dachowej, naniesienie ewentualnych zmian, a następnie wykonanie elementów konstrukcyjnych na obrabiarce CNC. Wykonanie dachu sprowadza się do montażu poszczególnych elementów, zgonie z załączoną instrukcją montażu opisanych elementów.

Oszczędność czasu

Montaż szybszy nawet o połowę.

Porządek na budowie

Oszczędność pieniędzy.

Oszczędność pieniędzy

Stałą kontrolę wydatków.

Prefabrykacja maszynowa gwarantuje dokładność wykonania elementów do 1 mm.
Nasza oferta

Technologia produkcji wiązarów dachowych:

W tradycyjnej technologii wiązary dachowe wykonywano na placu budowy używając narzędzi prostych takich jak piły, ręczne, spalinowe, dłuta, gwoździe. Wiązary takie charakteryzowały się dużą niedokładnością sięgającej nawet kilka centymetrów. Nasze wiązary, wycinane przy pomocy maszyn CNC, łączone przy pomocy płytek kolczastych MiTek wprasowywanych prasą pozwalają osiągać bardzo wysoką dokładność wykonywanych elementów.

Prefabrykowane konstrukcje drewniane

Zapraszamy do zapoznania sie z naszą ofertą prefabrykowanych konstrukcji dachowych oraz wiązarów.