Kontakt

Dane rejestrowe

  • EKOENERGO Sp. z o.o.
  • Kończewice 46
  • 82-213 Miłoradz
  • NIP: 5932577172
  • REGON: 221153758
  • KRS: 0000374245
  • Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | Kapitał zakładowy: 700.000 PLN Kapitał opłacony w całości
  • Numer konta: mBank 83 1140 2004 0000 3702 7575 3909

Dane kontaktowe

Prefabrykowane konstrukcje drewniane

Zapraszamy do zapoznania sie z naszą ofertą prefabrykowanych konstrukcji dachowych oraz wiązarów.